Her kan du økonomisk se, hvor godt du har klaret dig, i forhold til dine kollegerne.

 

Gennemsnitprisen for købte smågrise, i perioden 010712 - 300912.
  30 kg grise: SPF Kon Region 1 Pulje Spf Kg regulering SPF 7 kg
  kr. 418 409 395 6,64

251

 

 Noteringen for slagtesvin (kr. pr. kg) for bedste vægtklasse = kr. 11,75
Realiseret på DC: bacon UK Antonius
 kr. pr. kg 11,51 11,96 12,56

 

Ud fra overstående forudsætninger, samt de øvrige normtal fra grundlag for smågrisenoteringen, kan du sammenligne dit eget kvartals resultat. Tillæg, fradrag og transport pr gris, er ikke med i nedenstående tabeller. Hvis dit resultat afviger meget, vil jeg opfordre dig til at kontakte mig eller en af dine sparings partnere!