Ekstra 10 kg kvælstof pr ha, kan opnås ved eks.:

                                    et foderforbrug på 2,75 Fe/kg tilvækst og 153 g råprotein pr. Fe.

 

Se evt. Normtal for kvælstof og fosfor ab dyr og ligninger for korrektion af N og P i gødning gældende for gødningsåret 07/08

              eller fra plantedirektoratet 2009/10

 

 

Ring til mig, hvis du ønsker at få beregnet dine tal! Klik på Kontakt