Nedenstående tabeller, viser dækningsbidraget pr so eller gris, ved en DC notering på 12,60 kr (fra uge 40). Tillæg, fradrag og transport pr gris, er ikke med i nedenstående tabeller. Aktuel Notering

Forudsætning er SPF noteringen, med variable foderpris, samt grundlaget for smågrisenoteringen

I slagtesvintabellerne, er beregningerne lavet ud fra en normal vægtfordeling af slagtesvin!